Stödet för tidningspressen har delats ut

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2015 12.11 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Tidningar (Bild: Rodeo)
Tidningar (Bild: Rodeo)

Regeringen har den 17 juni 2015 fattat beslut om stöd till tidningar som ges ut på svenska eller på ett riksomfattande minoritetsspråk och motsvarande elektroniska publikationer samt om stöd för produktion av nyhetstjänster på svenska. Stödet går till Nyhetsbyrån FNB Ab, Lapin Kansa och Karjalan kielen seura ry.

Nyhetsbyrån FNB Ab beviljas 440 000 euro för att stödja produceringen av nyhetstjänster på svenska. Tidningen Lapin Kansa som ges ut av Alma Media Kustannus Oy får 40 000 euro för att producera nyhetsmaterial på samiska. Karjalan Kielen Seura beviljas 20 000 euro för att sänka publikationskostnaderna för en webbtidning på karelska.

Syftet med stödet för tidningspressen är att främja yttrandefriheten samt mångsidigheten och värdepluralismen i informationsförmedlingen. Stöd kan beviljas till tidningar och nätpublikationer som ges ut på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk.