Handels- och teknikrådet mellan EU och USA stöder finländskt undervattenskabelprojekt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2022 13.04 | Publicerad på svenska 23.12.2022 kl. 14.00
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/Kommunikationsministeriet)

Av finska staten majoritetsägda Cinia deltar i ett internationellt konsortium som planerar en arktisk undervattenskabel som ska förena datakommunikationsnäten i Europa, Nordamerika och Asien. Cinia har tillsammans med sina internationella partner grundat ett utvecklingsbolag för att främja projektet. Projektet går under namnet "Far North Fiber" och skulle, om det genomförs, vara det första kabelsystemet som går genom den arktiska regionen och som förenar flera världsdelar. Såvida undervattenskabelsystemet byggs beräknas det vara färdigt att tas i bruk i slutet av 2026.

Handels- och teknikrådet mellan EU och USA (Trade and Technology Council, TTC) sammanträdde den 5 december 2022. I handels- och teknikrådets gemensamma uttalande betonas stödet till projekt för undervattenstelekommunikationskablar och den strategiska betydelse dessa har. 

- Jag anser att rådet har uttalat sig mycket väl med avseende på Cinias projekt och Finland. Kommunikationsförbindelserna kommer att ha en allt större ekonomisk och politisk betydelse när digitaliseringen framskrider, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Det transsatlantiska samarbetet är viktigt för Finland och EU, både med tanke på handels- och geopolitiken. Cinias projekt förenar Europa, Nordamerika och det demokratiska Asien på ett exemplariskt sätt i denna världspolitiskt instabila tid, konstaterar minister Harakka.

Enligt handels- och teknologirådets gemensamma uttalande vill rådet stärka resiliensen i den kritiska telekommunikationsinfrastrukturen och det ser undervattenstelekommunikationskablar som strategiskt viktiga. Diskussionerna mellan EU och Förenta staterna om nya säkra digitala infrastrukturprojekt fortsätter inom ramen för rådet. Till dessa projekt hör också datakabelförbindelser som förenar Europa, Nordamerika och Asien. Handels- och teknologirådets följande möte ordnas i medlet av 2023 med EU som värd.

Europeiska unionens råd godkände den 8 december 2022 en rekommendation som syftar till att genom konkreta åtgärder effektivisera EU:s beredskap att skydda kritiskt infrastruktur. Också i rådets rekommendationer betonas vikten av undervattenstelekommunikationskablar för globala och interna förbindelser inom EU. I rådets rekommendationer poängteras också betydelsen av direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS2) för EU:s cybersäkerhet och resiliens mot digitala störningar. Kommunikationsministeriet ansvarar för genomförandet av direktivet på nationell nivå.

Ytterligare information:

Antti Malste, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 1628, [email protected]