Statsunderstöd för främjande av hållbar mobilitet och trafiksäkerhet över hela Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2022 9.00 | Publicerad på svenska 17.2.2022 kl. 17.07
Pressmeddelande
Tandemcyklister i Uleåborg (Bild: MBNEWS/Shutterstock)
Tandemcyklister i Uleåborg (Bild: MBNEWS/Shutterstock)

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat totalt 1,91 miljoner euro i statsunderstöd för mobilitetsstyrning och trafiksäkerhetsprojekt samt för program för främjande av gång och cykeltrafik på olika håll i Finland. Målet är att påverka människors val av transportmedel, stödja hållbar mobilitet och förbättra trafiksäkerheten.

Målet för det nationella programmet för främjande av gång och cykling, som lanserades av kommunikationsministeriet år 2018, är att antalet resor som företas till fots och med cykel ska öka med 30 procent från år 2016 till år 2030. De statsunderstöd som nu beviljas främjar förverkligandet av detta mål och verkställandet av färdplanen för fossilfria transporter. Främjande av säkerheten i hållbara trafikformer har också en viktig roll i den nya trafiksäkerhetsstrategin. Statsrådet torde fatta ett principbeslut om trafiksäkerhetsstrategin våren 2022.

"Kollektivtrafik, gång och cykling är klimatvänliga och aktiva sätt att ta sig fram i vardagen. När rutten är smidig och trygg är gång eller cykling ett bra alternativ i synnerhet för korta resor i vardagen. När resekedjan fungerar kan man också göra en längre del av resan till jobbet eller hobbyer med vanlig cykel eller elcykel", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Understöd för stärkande av hållbar mobilitet till 35 projekt

De årliga statsunderstöden för mobilitetsstyrning är avsedda för kommuner, samkommuner och icke-vinstdrivande samfund. Stöd kan sökas för olika projekt vars syfte är att påverka människors val av färdmedel och stärka hållbara mobilitetsvanor genom att öka kunskapen eller genom serviceförsök. Totalt cirka 1,21 miljoner euro beviljades nu i understöd till 35 olika projekt.

"Det är fint att vi kan erbjuda kommunerna och samfunden stöd för projekt som siktar på hållbarare mobilitet. Av ansökningsomgångens teman var det framför allt hållbara resekedjor som inspirerade till projektförslag. Bland projekten finns bland annat flera som handlar om hur resor under fritiden kan göras på ett hållbarare sätt. Ett annat populärt tema var mobilitetsstyrning vid arbetsplatser. Projekt med detta tema inleds på olika håll i Finland, ofta som samarbeten mellan kommuner och företag", berättar överdirektör Jarkko Saarimäki vid Traficom.

Statsunderstöd för mobilitetsstyrning beviljades Ackas, Esbo, Södra Karelens förbund, Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS, Imatra, JAPA ry, Jyväskylä, Kajana, Kides, Kouvola, Kurikka, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Protect our winters Finland ry, Pyöräilykuntien verkosto, Cykelförbundet, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, Raumo, Sibbo, Tammerfors, Åbo, Nystad, Vasa, Valonia, Vanda, ett gemensamt projekt för Ingå, Riihimäki, Sysmä, Padasjoki och Borgå, ett gemensamt projekt för Brahestadsregionen, Kalajoki, Södra Karelen, Kimitoön, Pargas, Pyhä-Luosto, Enare och Ylläs, ett gemensamt projekt för Kotka, Fredrikshamn och Pyttis, ett gemensamt projekt för Etseri och Alavo samt ett gemensamt projekt för Kittilä, Kolari, Muonio och Enontekis.

Understöd för förbättring av förutsättningarna för gång och cykling till 16 projekt

Genom programmen för främjande av gång och cykeltrafik främjar man förutsättningarna för gång och cykling i kommunerna.Målet är att helhetsmässigt främja gång och cykeltrafik genom samarbete över bransch- och sektorgränserna. Nu beviljades understöd till 16 projekt, och stödet uppgår till totalt ungefär 496 000 euro. I år understöds i högre grad än tidigare utarbetande av regionala främjandeprogram.

Understöd beviljades till följande kommuner och regioner: Idensalmi (Övre Savolax), Itis, Jämsä, Kankaanpää, Kronoby (Jakobstads stadsregion), Kuopio (MBT-regionen), Laukas, Loppis, Korsholm, Nådendal, Pyttis, Rautalampi, Nyslott (regionen), Tyrnävä, Vanda och Varkaus (Mellersta Savolax).

Stöd för förbättring av trafiksäkerheten för barn och unga samt äldre till 11 projekt

Projektunderstöd för säkerhet i vägtrafiken är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt, försök och forskningsprojekt som gäller säkerheten i vägtrafiken. Med stöd av projektunderstödet inleds nu 11 projekt där man fördjupar sig i förbättring av säkerheten för barn och unga, exempelvis på skolvägen och vid mopedkörning, samt i frågor som gäller säkerhet och tillgänglighet för äldre. Stöd på sammanlagt ungefär 205 000 euro beviljades.

Projektunderstöd för trafiksäkerhet beviljades till Hangö, Heinola, Imatra, Träskända, Libelits, Kotka, Nokia, Tammerfors och Åbo samt till ett gemensamt projekt för Kides, Idensalmi, Siilinjärvi, Libelits, Kuhmo, Leppävirta, Suomussalmi och Polvijärvi.

Ytterligare information:

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Michaela Sannholm, specialsakkunnig, tfn 029 534 6715, [email protected] (statsunderstöd för mobilitetsstyrning)

Kati Hyvärinen, specialsakkunnig, tfn 029 534 6704, [email protected] (programmen för att främja gång och cykling)

Annu Korhonen, ledande sakkunnig, tfn 029 534 5229, [email protected] (projektunderstöd för trafiksäkerhet)

Kommunikationsministeriet

Tuuli Ojala, förhandlande tjänsteman, tfn 050 563 8130, [email protected] (programmet för främjande av gång och cykling samt färdplanen för fossilfria transporter)

Lasse Heliste, planerare, tfn 050 570 9945, [email protected] (trafiksäkerhetsstrategi)