Statssekreterare Torsti deltar i EU:s informella telekommunikationsmöte

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2021 9.50 | Publicerad på svenska 13.10.2021 kl. 18.53
Pressmeddelande
Statssekreterare Pilvi Torsti (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/Ministry of Transport and Communications)
Statssekreterare Pilvi Torsti (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/Ministry of Transport and Communications)

EU:s ordförandeland Slovenien ordnar ett informellt videomöte för telekommunikationsministrarna den 14 oktober 2010. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakkas statssekreterare Pilvi Torsti.

Vid mötet förs en politisk diskussion om förslaget till förordning om artificiell intelligens. Det är fråga om ett informellt videomöte där det inte fattas några formella beslut. 

Europeiska kommissionen lade fram ett förordningsförslag om artificiell intelligens i april 2021. Kommissionens målsättning är att skapa ett enda horisontellt rättsligt ramverk för artificiell intelligens som ska tillämpas inom olika sektorer. 

Kommissionen vill främja system för artificiell intelligens som är säkra och respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Statsrådet lämnade sin ståndpunkt om förordningsförslaget till riksdagen den 27 maj 2021. Ärendet är ännu under behandling i riksdagen.

Ytterligare information:

Kaisa Kopra, specialsakkunnig, tfn 050 44 18 005