Statsrådet utnämnde Harri Pursiainen till kanslichef för kommunikationsministeriet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2015 13.40 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Harri Pursiainen (57) till kanslichef för kommunikationsministeriet för den femåriga mandatperiod som inleds den 1 juni 2016. Statsrådet fattade beslut om saken den 8 oktober 2015.

Som motivering till Pursiainens nya mandatperiod anges bland annat hans gedigna kunnande om förvaltningsområdet och statsförvaltningen liksom hans internationella erfarenhet samt långa erfarenhet av ledarskap. Också Pursiainens meriter när det gäller utveckling av såväl statsrådet som ministeriet och dess förvaltningsområde har varit betydande.

Harri Pursiainen har arbetat vid kommunikationsministeriet sedan 1984. Från 2001 till 2006 var han avdelningschef för kommunikationspolitiska avdelningen och sedan 2006 har han varit kanslichef för ministeriet. Före sin tid på ministeriet arbetade Pursiainen vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.


Ytterligare information:
Minna Kivimäki, överdirektör [email protected], tfn 0295 342013, Twitter @Kivimakim