Statsrådet utfärdade tre förordningar om säkerheten inom sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 13.19 | Publicerad på svenska 5.6.2024 kl. 11.34
Pressmeddelande
Kaksi rahtialusta merellä lähellä rantaa, taustalla näkyy havumetsää.
Fraktfartyg i hamn. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Statsrådet utfärdade den 23 maj 2024 två förordningar i anslutning till Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss från 1974 (SOLAS).

Ändringar i koden för transport av fasta bulklaster ombord på fartyg

Statsrådet föreslår att republikens president ska godkänna de ändringar som gjorts i den internationella koden för fartygstransport av fasta bulklaster, som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss. Avsikten är att republikens president godkänner ändringarna den 7 juni 2024. Ändringarna gäller fartygssäkerheten och i synnerhet säker transport av last.

Säkerhetskoden för fartyg som medför industripersonal träder i kraft i juli

Statsrådet har utfärdat en förordning om ändringar i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om den till konventionen hörande internationella säkerhetskoden för fartyg som medför industripersonal. Till avtalsbilagan ska fogas ett kapitel om säkerhetsåtgärder på fartyg som medför industripersonal. Genom den statsrådsförordning som nu utfärdas sätts ändringarna i kraft från och med den 1 juli 2024.

Ändringar i koderna för besiktningsprogram och kemikalietankfartyg

Statsrådet har utfärdat en förordning om ändringar i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet och i den internationella kod för sjötransport av farliga flytande kemikalier som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss.

Genom de ändringar som nu föreläggs för ikraftsättande införs striktare krav för besiktning av barlasttankar och tomrum samt ändras kraven som gäller överlevnadsförmåga och placering av lasttankar i den internationella koden för kemikalietankfartyg. Ändringarna är av teknisk natur.

Ytterligare information:

Katja Viertävä, regeringsråd, [email protected], tfn 0295 342 612