Statsrådet utfärdade förordning om färdskrivare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 13.24 | Publicerad på svenska 27.6.2018 kl. 13.26
Nyhet

När lagen om transportservice träder i kraft den 1 juli 2018 upphävs förordningarna om användningen av färdskrivare och utfärdandet av färdskrivarkort. Förordningarna behövs emellertid fortfarande till stora delar, och därför utfärdas de på nytt i uppdaterad form.

Statsrådet utfärdade en förordning om användningen av färdskrivare och utfärdandet av färdskrivarkort den 27 juni 2018. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2018.

Samtidigt höjs kilometerbegränsningen för transporten av slaktdjur från 50 kilometer till 100 kilometer. Det är det längsta avstånd som EU tillåter.

Färdskrivarkort används för att övervaka att chaufförerna följer bestämmelserna om körtid. De nyaste färdskrivarna fungerar med hjälp av färdskrivarkort.