Statsrådet uppdaterar förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.40 | Publicerad på svenska 10.11.2022 kl. 15.27
Pressmeddelande
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Statsrådet föreslår ändringar i förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet den 10 november 2022. Numret för det nya direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk uppdateras i förordningen. Dessutom görs det några tekniska och förtydligande ändringar. Den nya förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

I och med förordningsändringen förenhetligas förutsättningarna för beviljande av förarbrev för hyresbåt med övrig lagstiftning. För beviljande av förarbrev för hyresbåt räcker i fortsättningen att förarens hälsotillstånd uppfyller de krav enligt körkortslagstiftningen som gäller för körkort i grupp 1.

Lagstiftningen om yrkeskompetens inom sjöfart grundar sig i huvudsak på internationella bestämmelser, särskilt bestämmelser som godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO), och på EU-lagstiftning.

Vad händer härnäst?

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information

Katja Peltola, specialsakkunnig, katja.peltola(a)gov.fi, tfn 050 530 2175

Pyry Takala, enhetsdirektör, pyry.takala(a)gov.fi, tfn 050 911 7627