Statsrådet understöder målen i kommissionens förslag om passagerares rättigheter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2024 13.31 | Publicerad på svenska 2.2.2024 kl. 9.45
Pressmeddelande
Nainen ja mies kävelemässä lentokentän käytävällä vedettävien matkalaukkujen kanssa.
En kvinna och en man går på flygplatsen.. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Den 1 februari 2024 lämnade statsrådet en U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag om tillgodoseendet av passagerares rättigheter i Europeiska unionen. Statsrådet ställer sig huvudsakligen positivt till kommissionens förslag.

EU:s förordningar om passagerares rättigheter ska skydda passagerarna före, under och efter en resa. Passagerarrättigheterna gäller lufttrafik, spårbunden trafik, sjötrafik och trafik på inre farvatten samt busstrafik. Rättigheterna omfattar bland annat passagerarnas tillgång till information före och under de olika delarna av en resa samt rätt till kompensation under vissa omständigheter.

Genom kommissionens förslag ska förordningarna om passagerares rättigheter ändras. Genom ändringarna utvecklas tillsynen över förordningarna och behandlingen av besvär blir smidigare. 

Genom sitt förslag strävar kommissionen också efter att förtydliga reglerna om återbetalning av biljetter i situationer där flygpassagerare bokat flygresan via en mellanhand. Om en flygresa inte genomförs som planerat har passageraren under vissa omständigheter rätt till full kompensation.

Samtidigt har kommissionen lagt fram ett antal andra förslag som främst syftar till att harmonisera bestämmelserna om passagerarrättigheter i fråga om olika trafikformer.

Statsrådet förhåller sig positivt till målen för kommissionens förslag och anser att man rent allmänt kan understöda att genomförandet av passagerarrättigheter stärks och harmoniseras.

Balansen mellan trafikidkarnas och andra aktörers skyldigheter, och passagerarnas rättigheter måste dock säkerställas. Statsrådet betonar att regleringen, med tanke på en effektiv tillsyn, ska hålla hög standard och vara begriplig.

Vad händer härnäst?

U-skrivelsen ska nu behandlas i riksdagen. Kommissionens förslag ska behandlas i Europeiska unionens råds arbetsgrupp, i vars verksamhet Finland deltar aktivt.

Mer information:

Sini Wirén, avdelningschef, sini.wiren(a)gov.fi, tfn 0295 342 532