Statsrådet föreslår Pursiainen till kanslichef

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2011 13.29 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår, att juris kandidat Harri Pursiainen (53) utnämns till kanslichef vid kommunikationsministeriet.

Statsrådet beslutade om ärdendet den 10 mars 2011. Kanslichefen utnämns av republikens president.

Statsrådets ståndpunkt motsvarar trafikminister Anu Vehviläinens framställning. Minister Vehviläinen motiverade Pursiainens nya mandatperiod bland annat med hans omfattande kunnande inom förvaltningsområdet och statsförvaltningen samt hans långa erfarenhet i ledningsuppdrag. Också Pursiainens meriter i förvaltningsområdets utvecklingsarbete har varit anmärkningsvärda.

Harri Pursiainen har arbetat vid kommunikationsministeriet sedan år 1984. Han har verkat som avdelningschef för kommunikationspolitiska avdelningen sedan år 2001 och ministeriets kanslichef sedan år 2006. Före Pursiainen började vid ministeriet arbetade han vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

Ytterligare information:
Förvaltningsdirektör Päivi Viippola, tfn. (09) 160 28776, 040 742 1703

Anu Vehviläinen