Statsrådet fastställde detaljerna för auktion av frekvenser på 700 MHz

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2016 14.22
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade den 6 oktober en förordning om auktion av radiofrekvenser på frekvensområdet 700 megahertz (MHz). Auktionsförordningen träder i kraft den 10 oktober 2016, då koncessionerna för frekvensområdet förklaras lediga att sökas.

Avsikten är att auktionen av frekvenser på 700 MHz ska inledas den 24 november 2016. Auktionen arrangeras av Kommunikationsverket.

I den nu utfärdade förordningen finns bestämmelser om vissa detaljer i auktionen, såsom antalet radiofrekvenser som beviljas, tillämpad auktionsmodell, utgångspriset för frekvenserna, deltagaravgiften och tidsplanen för betalning av koncessionsavgiften. Övriga bestämmelser om auktionen finns i informationssamhällsbalken.

Det är sammanlagt sex frekvensbandpar på 5 MHz var som auktioneras ut. Frekvenserna finns i frekvensbanden 703-733 och 758-788 MHz. Ett företag eller en organisation kan beviljas högst två frekvensbandpar på 5 MHz.

Utgångspriset för frekvenserna är 11 miljoner euro per frekvensbandpar på 5 MHz. Om samtliga frekvensbandpar blir sålda ger auktionen staten en inkomst på minst 66 miljoner euro.

De frekvensområden som nu auktioneras ut kan från och med 2017 användas för att bygga ut 4G-näten. Målet med auktionen är att säkerställa en effektiv användning av frekvenser och att trygga tillgången till kvalitativt trådlöst bredband.

Tidigare har frekvensauktioner ordnats 2009 och 2013.

Ytterligare information: Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2608, [email protected], Twitter @kaisa_laitinen