Statsrådet beviljade nya programkoncessioner för radio

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2018 13.33 | Publicerad på svenska 15.11.2018 kl. 13.41
Pressmeddelande

Statsrådet beviljade den 15 november 2018 koncessioner för radioverksamhet i det analoga markbundna masskommunikationsnätet.

Den nya koncessionsperioden inleds vid ingången av 2020. Koncessionerna är i kraft tio år.

- I tilldelningen av koncessioner har vi lagt vikt vid kontinuitet och förutsättningar för långsiktig affärsverksamhet. Samtidigt har målet varit att göra det möjligt för nya aktörer att etablera sig. För radiolyssnare innebär detta ett allt mångsidigare utbud, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

- Koncessionerna har tilldelats för maximitiden enligt lagen och största delen av de detaljerade koncessionsvillkoren har slopats. Med dessa åtgärder har vi försökt skapa en så stabil och förutsägbar verksamhetsmiljö som möjligt, säger Berner.

Samtliga programkoncessioner för koncessionspliktig analog radioverksamhet var lediga att sökas i en ansökningsomgång som avslutades i juli 2018. Statsrådet fattar beslut om programkoncessioner om det inte finns tillräcklig sändningskapacitet för alla sökande, eller om koncessionsbeslutet kan få betydande konsekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden.

Kommunikationsverket beviljar koncessioner för de frekvenshelheter för vilka det finns endast en sökande.

Koncessionssituationen kvarstår i stort sett oförändrad

På nationell nivå förblir situationen i fråga om koncessionerna i huvudsak oförändrad och de nuvarande aktörerna fortsätter sin verksamhet. Sex sökande kunde inte beviljas koncession på grund av brist på frekvenser.

Bland de ledigförklarade koncessionerna fanns också nya frekvenshelheter, till exempel frekvenshelhet 13, som omfattar Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. Koncessionen för denna frekvenshelhet tilldelades Businessradio Finland Oy.

Huvudstadsregionen får en ny aktör, Mediatakojat, som beviljades två koncessioner för Helsingfors. I och med de två nya koncessionerna utvidgas Mediatakojats koncessionsområde till att täcka nästan hela landet.

Livelaboratorio (Radio Helsinki) utvidgar sin verksamhet till Uleåborg och Tammerfors.

Tidningsbolagen breddar sin verksamhet till radiobranschen. Etelä-Suomen Media Oy fick koncessioner för Birkaland och Helsingfors. Keski-Suomen Media Oy fick en koncession för Jyväskylä. Båda bolagen hör till koncernen Keskisuomalainen.

Villkor som gäller programinnehållet ställdes endast för specialradiorna Radio Dei (Kristillinen Media Oy), Finest Plus (Finest Plus FM), Radio Classic Kuunappi Oy) och Radio Moreeni (Tammerfors universitet).

Statsrådet har beviljat följande koncessioner:

Frekvenshelhet 1 Bauer Media Oy

Frekvenshelhet 2 Bauer Media Oy

Frekvenshelhet 3 NRJ Finland Oy

Frekvenshelhet 4 Sanoma Media Finland Oy

Frekvenshelhet 5 Sanoma Media Finland Oy

Frekvenshelhet 6 Sanoma Media Finland Oy

Frekvenshelhet 7 Kristillinen Media Oy

Frekvenshelhet 8 Sanoma Media Finland Oy

Frekvenshelhet 9 Kuunappi Oy

Frekvenshelhet 10 Basso Media Oy

Frekvenshelhet 11 NRJ Finland Oy

Frekvenshelhet 12 Bauer Media Oy

Frekvenshelhet 13 Businessradio Finland Oy

Frekvenshelhet 14 Mediatakojat Oy

Frekvenshelhet 16 Radio Kajaus Oy

Frekvenshelhet 17 Bauer Media Oy

Frekvenshelhet 18 Bauer Media Oy

Frekvenshelhet 19 Patmos Lähetyssäätiö sr

Frekvenshelhet 20 Livelaboratorio Oy

Frekvenshelhet 21 Mediatakojat Oy

Frekvenshelhet Kuopio-Idensalmi 1 Kevyt Kanava Oy

Frekvenshelhet Kuopio-Idensalmi 2 Suomen Lähiradiot Oy

Frekvenshelhet S:t Michel 1 Kevyt Kanava Oy

Frekvenshelhet S:t Michel 2 Mediatakojat Oy

Frekvenshelhet Savolax 1 Kevyt Kanava Oy

Frekvenshelhet Jyväskylä 1 Keski-Suomen Media Oy

Frekvenshelhet Kotka-Kouvola 1 Kaasilansalmi Oy

Frekvenshelhet Rovaniemi 1 Lapin Klubi ry

Frekvenshelhet Birkaland 1 Radio SUN Oy

Frekvenshelhet Birkaland 3 Bauer Media Oy

Frekvenshelhet Birkaland 4 Etelä-Suomen Media Oy

Frekvenshelhet Tammerfors 1 Tampereen Yliopisto

Frekvenshelhet Tammerfors 2 Radio SUN Oy

Frekvenshelhet Tammerfors 3 Pispalan Musa Oy

Frekvenshelhet Tammerfors 4 Pispalan radioyhdistys ry

Frekvenshelhet Tammerfors 5 Kevyt Kanava Oy

Frekvenshelhet Österbotten 1 Kevyt Kanava Oy

Frekvenshelhet Österbotten 2 Bauer Media Oy

Frekvenshelhet Österbotten 3 Nordic Palvelu Oy

Frekvenshelhet Björneborg 1 Mediatakojat Oy

Frekvenshelhet Björneborg 2 Alueradiot Sastamala Oy

Frekvenshelhet Raumo 2 Marva Media Oy

Frekvenshelhet Helsingfors 1 Etelä-Suomen Media Oy

Frekvenshelhet Helsingfors 2 Kansan Radioliitto - Folkets radioförbund ry

Frekvenshelhet Helsingfors 3 Finest Plus FM

Frekvenshelhet Helsingfors 4 Basso Media Oy

Frekvenshelhet Helsingfors 5 Sanoma Media Finland Oy

Frekvenshelhet Helsingfors 6 Sanoma Media Finland Oy

Frekvenshelhet Helsingfors 7 Mediatakojat Oy

Frekvenshelhet Helsingfors 8 Mediatakojat Oy

Frekvenshelhet Helsingfors-Kotka Basso Media Oy

Frekvenshelhet Borgå 1 Radio Foni Oy

Frekvenshelhet Åbo 1 Turun Lähiradioyhdistys ry

Frekvenshelhet Åbo 4 Basso Media Oy

Frekvenshelhet Åbo 5 Turun Paikallisradio Oy

Ytterligare information:

Meri-Maaria Moilanen, jurist, tfn 0295 342 058, Twitter @merimoilanen
Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585, Twitter @op_rantala