Statens televisions- och radiofond får ny revisor

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 13.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att man inte längre tillsätter särskilda revisorer för televisions- och radiofonden och revisionen verkställs av Statens revisionsverk.

Ändringens syfte är att förenkla förfarandet vid revisionen av fonden. Revisionen av televisions- och radiofonden beräknas inte orsaka betydande merkostnader för Statens revisionsverk.

Regeringen föreslog den 13 november 2014 att lagen om statens televisions- och radiofond ändras. Lagändringen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Efter ändringen ansvarar Statens revisionsverk för revisionen av televisions- och radiofonden från och med räkenskapsperioden 2015. Revisionen av innevarande år verkställs av revisorerna som tillsatts för 2014.

Statens televisions- och radiofond är en fond som står utanför statsbudgeten. Dess främsta syfte är att ordna finansieringen av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet.

Fonden förvaltas av Kommunikationsverket. Kommunikationsverket godkänner i fortsättningen fondens bokslut, som Kommunikationsministeriet fastställer.

Ytterligare information

Elina Normo, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2463