Statens flygtrafiktjänstbolag inleder sin verksamhet, ägarstyrningen till KM

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2017 13.34 | Publicerad på svenska 30.3.2017 kl. 13.38
Pressmeddelande

Regeringen har den 30 mars 2017 utnämnt Air Navigation Services Finland Oy till leverantör av flygtrafikledningstjänster. Bolaget svarar för Finlands områdeskontrolltjänst samt flygplatskontroll- och inflygningskontrolltjänst.

Regeringen fattade samtidigt beslut om att det är kommunikationsministeriet som ska svara för bolagets ägarstyrning. Bolaget inleder sin verksamhet den 1 april 2017.

Det helt statsägda bolaget Air Navigation Services Finland Oy producerar specialtjänster som hänför sig till flygtrafiktjänsten, såsom luftrumsplanering, områdeskontroll, tjänster för statlig luftfart och flygräddning.

Regereringens finanspolitiska ministerutskott förordade den 20 december 2016 att Finavias flygtrafiktjänst avskiljs till ett separat specialuppgiftsbolag.

Ytterligare information

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377