Staten stöder projekt som utvecklar informationssamhället

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2015 12.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har beviljat 84 000 euro för att stödja sammanslutningar inom kommunikationsbranschen. Understöden är avsedda för projekt som rör informationssamhället och som tar sikte på att utveckla digitala tjänster som är trygga att använda och på att förbättra medborgarnas kommunikationsfärdigheter i informationssamhället. Understödet delas mellan åtta sammanslutningar.

Rädda Barnen rf fick 30 000 euro för sitt nätsäkerhetsarbete och tjänsten Nettivihje, som tar emot anmälningar om illegalt material på internet. Invalidförbundet rf tilldelades 12 000 euro för att utveckla kommunernas och statliga organs färdigheter i fråga om kommunikation och tillgängligt webbmaterial, för att stödja e-kommunikation och för att arrangera seminarier om ämnet.

Kansan Radioliitto ry beviljades 10 000 euro för att mediefostran på sociala medier till hjälp för utslagningshotade unga och specialgrupper. Mannerheims barnskyddsförbund rf fick 10 000 euro för sitt arbete inom nätfostran och nätsäkerhet samt för stödtjänsterna Helpline och Hotline.

Finlands Egnahemsförbud rf beviljades 10 000 euro för att utarbeta en teknisk anvisning om bredbandsuppkopplingar i små hushåll samt för utbildning och stöd inom området.

Teleforum rf fick 5 000 euro för ett projekt som utifrån principen om självreglering skapar spelregler för tjänsteleverantörer som tillämpar mobilbetalningar i sin verksamhet.

Finlands Dövas Förbund rf fick 4 000 euro för att ordna en kurs på teckenspråk i att skriva texter för nätet. Projektet är en fortsättning på en motsvarande kurs år 2014. Viestintäkasvatuksen seura ry beviljades 3 000 euro för en kommunikationsklubb och lägerskola, för att utveckla interaktiva webbsidor och för att utbilda kursledare.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, kommunikationsråd, enhetsdirektör tfn 0295 34 2101