Staten inför inte avgifter i förbindelsefartygstrafiken i skärgården

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2017 8.55 | Publicerad på svenska 13.2.2017 kl. 9.01
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner har beslutat att försöket i Skärgårdshavet och Finska viken för att utveckla transporttjänsterna i skärgården inte inleds. Samtidigt avstår man från de nya avgifterna för förbindelsefartygstrafiken som enligt planerna skulle tas i bruk i samband med försöket. Avsikten var att försöket skulle inledas den 1 april 2017.

Bakgrunden till beslutet är den kommande landskapsreformen och den respons som kommit in under beredningsprocessen. Ansvaret för att ordna förbindelsefartygstrafiken i skärgården övergår från närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland till landskapen vid ingången av 2019.

- Målet med landskapsreformen är att öka medborgarnas möjligheter att delta och påverka närtjänsterna. Tjänsterna moderniseras och digitaliseras också. Det är nödvändigt att utveckla transporttjänsterna i skärgården, och vid kommunikationsministeriet fortsätter vi arbetet med att främja digitaliseringen av trafiken och transporterna. Det är dock naturligt att överlåta utvecklandet av förbindelsefartygstrafiken till det kommande landskapet, konstaterar Berner.

- Vi har fått värdefull respons under beredningsarbetes gång, och jag tackar befolkningen och företagen i skärgården för en aktiv dialog. Det är viktigt att responsen beaktas då landskapen övertar ansvaret för transporttjänsterna i skärgården, fortsätter Berner.

Kommunikationsministeriet har tillsammans med Trafikverket, Trafi och närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland förberett ett försök i Skärgårdshavet och Finska viken för att utveckla transporttjänsterna i skärgården. Målet har varit att öka utbudet av tjänster som fungerar på marknadens villkor för att på så sätt säkerställa en livskraftig och utvecklingsduglig skärgård.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, enhetsdirektör, tfn 0295 342 576