Staten drar sig tillbaka från Helsingfors-Malms flygplats 2016

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2014 10.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Staten lägger ner sin verksamhet på Helsingfors-Malms flygplats i september 2016. Helsingfors stad återfår området senast den 1 januari 2017. Helsingfors stad har planer på att senast i början av 2020-talet börja bygga bostäder på det nuvarande flygplatsområdet. Regeringen beslutade i mars 2014 att dra in verksamheten på Helsingfors-Malms flygplats i samband med beslutet om budgetramarna och en plan för de offentliga finanserna.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen träffade i augusti 2014 ett avtal om att stödja stora infrastrukturprojekt och att främja boende. Förhandlingarna resulterade i att staten lägger ner sin verksamhet på Malms flygplats tidigast 2016 och senast vid utgången av 2020, varefter Helsingfors stad tar över området.

Regeringens beslut bereddes av Kommunikationsministeriet som också har utrett hur och var intressentgrupper som har använt Malms flygplats kan fortsätta sin verksamhet.

Gränsbevakningsväsendets bas kommer att flytta till Helsingfors-Vanda flygplats hösten 2016.

Flygskolorna kommer antagligen att lämna Helsingfors-Malm i september 2016 och flytta till flygplatser där förhållandena och kundflödet gör det möjligt att bedriva affärsverksamhet.

Flygplatsen ersätts av ett bostadsområde

Finavia som driver verksamheten på Helsingfors-Malm säger upp sitt nyttjandeavtal med Helsingfors stad. Staden har för avsikt att köpa de markområden som Finavia äger i Malm och också de statligt ägda byggnaderna på området.

Det totala värdet på de affärer som staden, Finavia och staten förbereder uppgår till 12 miljoner euro. För att affären som omfattar fastigheter och 18 hektar mark ska bli av krävs ännu ett godkännande av Helsingfors stadsstyrelse och stadsfullmäktige. Före detta behandlas ärendet av stadens fastighetsnämnd den 30 oktober.

Helsingfors stad uppskattar preliminärt att det är möjligt att planlägga bostäder för ca 25 000 invånare på flygplatsområdet i Malm. Antalet arbetsplatser uppskattas till 2 000-3 000.

Sportflygarna flyttar till flera olika flygplatser

Sportflygarna får fortsätta med sin hobby på Helsingfors-Malms flygplats till augusti 2016. Efter denna tidpunkt erbjuds inga flygtrafiktjänster på Helsingfors-Malm. Ministeriet ber Trafiksäkerhetsverket Trafi att före slutet av november göra en riskanalys för att undersöka om det är möjligt att fortsätta sportflygningen på Helsingfors-Malm från augusti 2016 till slutet av 2018 samt under vilka förutsättningar och med vilka begränsningar detta kunde ske.

Sportflygarna kommer antagligen att sprida sig till ett större antal flygplaster. Ministeriet har undersökt möjligheterna att flytta sportflygningen från Helsingfors-Malms flygplats till Nummela och Hyvinge. Flygplatserna där används redan nu aktivt av sportflygare och det tar mindre än en timme att köra till dem. Enligt utredningen är betingelserna för sportflygningen hyfsade på vardera flygplatsen. Med hänsyn till miljön är det dock inte möjligt att flytta sportflygningen i sin nuvarande omfattning till enbart Nummela eller Hyvinge.

Kommunikationsministeriet kommer att träffa representanter för sportflygarna ännu i höst. Avsikten är att tillsammans med sportflygarna fundera på fortsättningen och att diskutera vad staten kan göra för att efter nedläggningen av Helsingfors-Malm skapa förutsättningar för hobbyflygning på andra flygplatser.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, chef för enheten strategier på miljöområdet, Kommunikationsministeriet, tfn 040 837 8794, [email protected]
Juhani Tuuttila, avdelningschef, Helsingfors stad, fastighetsverket, tfn 050 505 3283, [email protected]
Finavias Media Desk, tfn 020 708 2002, [email protected]