Staten avstår från ägande i biljettsystemet Waltti

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2016 8.59 | Publicerad på svenska 23.9.2016 kl. 9.05
Pressmeddelande

Den 1 juli 2018 ska staten avstå från ägandet i TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy som administrerar Walttisystemet. När transportbalken träder i kraft förutsätter interoperabiliteten inte längre att staten deltar i Walttisamarbetet.

Man har avsatt gott om tid för att avstå från ägandet för att det ska ske kontrollerat och att de ekonomiska konsekvenserna ska vara så små som möjligt.

I förslaget till transportbalk ingår krav på att biljettsystemen inom kollektivtrafiken fungerar ihop och att informationen i systemen är öppen. Skyldigheten gäller både den kollektivtrafik som fungerar på marknadsvillkor och den konkurrensutsatta kollektivtrafiken. När transportbalken träder i kraft får offentliga aktörer inte anskaffa några andra än interoperabla biljett- och betalsystem.

När staten avstår från ägandet i Waltti kommer bolaget att vara en aktör bland andra aktörer som erbjuder biljett- och betalsystem. Redan när ministeriet beredde transportbalken angav ministeriet att Waltti inte får betraktas som det enda godtagbara biljettsystemet vid konkurrensutsättning av statens kollektivtrafik.

Biljettsystem som fungerar ihop en fördel för resenärer

Att de regionala biljettsystemen och tidtabellsinformationen inte fungerar ihop har redan en tid varit ett problem för resenärer. Det har varit ett bekymmer även för ministeriet.

- Att biljettsystemen inte fungerar beror på att de strukturella reformer som är nödvändiga för elektronisk dataöverföring inte har gjorts inom kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens biljett- och tidtabellsinformation har delvis ägts av enskilda aktörer eller endast använts lokalt, säger avdelningschef Laura Vilkkonen på kommunikationsministeriet.

Transportbalken är ett framsteg eftersom den tvingar aktörerna inom kollektivtrafiken att ta ett språng med digitaliseringen. Detta innebär att aktörerna måste öppna sina informationssystem så att informationen och biljettprodukterna på enkelt sätt via olika kanaler kan förmedlas till dem som behöver tjänsterna. Transportbalken hjälper också att granska trafiksystemet som en helhet och ger nya aktörer bättre tillträde till marknaden.

- Målet är att de olika biljettsystemen ska utbyta information sinsemellan så att resenärerna får tillgång till alla tjänster med en gång, säger Vilkkonen när hon förklarar begreppet interoperabilitet.

Det egna resekortet, i framtiden t.ex. telefonen, ska kunna innehålla endast den information som är nödvändig för att identifiera kortet. Den egentliga informationen om biljetten och debiteringarna går direkt via nätet till ett bakgrundssystem, vilket gör att samma kort kan användas i olika delar av landet på så många tjänsteleverantörers turer som möjligt.

Att ge ut information om tidtabeller direkt ur informationssystemen ger en möjlighet att visa information om olika operatörers tidtabeller på ett och samma ställe utan särskilda åtgärder. Detta sänker kostnader och ger aktuellare information.

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy är ett internt (inhouse) bolag som ägs av staten och kommunerna. Bolaget producerar biljett- och betalsystemtjänster (Waltti) för kollektivtrafiken i städer och kommuner.

Staten äger 14 procent av bolaget. Statens representant i bolaget är Trafikverket. Konkurrensutsättningar av kollektivtrafiken görs av kommuner och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Mer information:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 0295 342 3029, [email protected], @vilkkonen