Sommartiden börjar under veckoslutet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2018 9.31 | Publicerad på svenska 21.3.2018 kl. 9.37
Nyhet
Foto: KM
Foto: KM

Vi går över till sommartid natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs fram en timme söndagen den 25 mars klockan 3.00 på natten.

Tillbaka till normaltid återgår vi söndagen den 28 oktober då klockan ställs en timme bakåt klockan 4.00.

I Finland tillämpas systemet med sommartid och normaltid sedan 1981. Före det gjordes ett försök med sommartid 1942.

Finlands initiativ om att slopa sommartiden framskrider

Finland har lagt fram ett initiativ i EU om att avskaffa växlingen mellan sommartid och normaltid. Kommunikationsministeriet utreder som bäst de övriga EU-ländernas ståndpunkter i frågan. I förslaget tas inte ställning till om man i fortsättningen ska tillämpa sommartid eller normaltid.

EU-ministerutskottet fastställde den 26 januari 2018 på framställning av kommunikationsminister Anne Berner att Finland börjar arbeta för att avskaffa EU:s gemensamma arrangemang med sommartid.

I bakgrunden finns ett medborgarinitiativ i vilket det krävdes att man avstår från att ställa om klockorna till sommartid.

Finlands initiativ framskrider för närvarande med en kartläggning om var de övriga EU-länderna står i frågan. Finland har utarbetat ett utkast för EU-kommissionen om landets syn på sommartid. I det uttalas en önskan om att slopa arrangemanget med sommartid för att slippa tidsomställningen två gånger per år. Vidare föreslås det att kommissionen ska utvärdera effekterna av en ändring av direktivet om sommartid och ta ett initiativ för att ändra direktivet.

För att sommartiden ska kunna slopas måste kommissionen lägga fram ett initiativ för att upphäva eller ändra EU:s sommartidsdirektiv. För att säkra en enhetlig och förutsägbar verksamhet bör en eventuell indragning av sommartiden ske samtidigt i hela EU.

Ytterligare information

Leif Beilinson, tfn 0295 342 572