Snabba traktorer medför ändringar i körkorten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 13.48 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

I framtiden ska kraven på traktorkörkort fastställas utifrån traktorns högsta konstruktiva hastighet.

Den mest betydande förändringen i de nuvarande bestämmelserna är att en traktor som går 40-60 km i timmen får köras av en 16-åring. Ett teoriprov och ett manöverprov ska räcka som prestationskrav för körkortet. Någon yrkeskompetens krävs inte.

Regeringen föreslog den 22 oktober att körtkortslagen och lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ska ändras. Förenklingen av bestämmelserna hänger samman med regeringens spetsprojekt som avvecklar onödig reglering.

Nuvarande kategori T för traktorkörkort förblir oförändrad: traktorns högsta konstruktiva hastighet är 40 km i timmen och minimiåldern för körkortet är 15 år. Mellankategorin LT omfattar traktorer vars högsta konstruktiva hastighet är 40-60 km i timmen. Körkortet kan avläggas som 16-åring.

För att köra de allra snabbaste traktorerna, vars maximihastighet är över 60 km i timmen, krävs det körkort för bil. Körkortskategorin ska vara beroende av traktorns totalvikt.

Lättare traktorer med en totalvikt på mindre än 3 500 kg får köras av en person med körkort för personbilar i kategori B. Viktklassen 3 500-7 500 kg kräver körkort för kategori C1, och ännu tyngre fordon körkort för kategori C. För att köra med släpvagn krävs det på motsvarande sätt körkort för kategori BE, C1E eller CE.

Av en traktorförare krävs det yrkeskompetensutbildning endast när körningen kräver lastbilskort. Det krävs emellertid ingen yrkeskompetens vid privata icke-kommersiella körningar.

Ytterligare information:
Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0294 352 571