Sjötrafikens framtid och konkurrenskaft utreds av arbetsgrupp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2012 14.35 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att förbereda en strategi för sjötrafiken. Målet är att skapa en helhetsuppfattning av hur funktionsdugligheten hos sjötransporter och havsnäringar i Finland kan garanteras i framtiden.

- Sjöfart är Finlands utrikeshandel och man kan inte nog betona dess betydelse för Finlands konkurrensförmåga. Nu skapar vi oss en helhetsuppfattning av hur vi tänker klara oss i detta land bortom haven. Allt strängare miljöbestämmelser utgör exempelvis en utmaning i sig för utvecklingsarbetet, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

Utöver sjötransporter, konkurrenskraft och miljöfrågor utreds i strategin utbildning och sysselsättning för branschen, sjöfart vintertid, hamnpolitik, sjöfartsstöd, sjösäkerhet och internationellt samarbete. Målet är att skapa en strategi för sjötrafiken som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och beaktar nya miljönormer. I strategin analyseras förändringar under tidigare år och framtida utmaningar och riktlinjer för framtiden förbereds.