Samhälleliga värderingar och mervärde för användarna ledde till seger i medieinnovationstävlingen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2015 15.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Genom ett enhälligt beslut gick segern i medieinnovationstävlingen till tio arbeten.

- Arbetena och upphovsmännen representerar precis det innovativa tänkande och den framtidstro som vi var ute efter, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- Tävlingen utmanade medborgare och företag att skapa nya perspektiv, tjänster och verksamhetssätt för digitala medier. Temat är aktuellt och intressant, för i tävlingen deltog slutligen hela 123 varierande och högklassiga innovationer, gläder sig minister Krista Kiuru.

I tävlingsklassen för privatpersoner och lag delades ett pris mellan två innovationer, vars upphovsmän uppmanades till samarbete. Dessa var Prime och Aatos (25 000 euro vardera). Dessutom belönades Faktabaari (30 000 euro), Puukko Media (20 000 euro) och Verner (10 000 euro).

I företagsklassen gick segern till Longplify och Rapport (40 000 euro vardera). Dessutom fick Tässä ja Nyt, Datomik och Leia ePaperi 10 000 euro var.

Juryn ansåg att nivån i tävlingen var hög och bidragen mycket jämnstarka. I arbetena framhävdes exempelvis samhälleliga värderingar, nya intäktsmodeller och arbetsmetoder samt mervärde för konsumenten. Dessutom hade de prisbelönta innovationerna en fräsch syn på innehåll.

Innovationsstödet för medier, som beviljas via medieinnovationstävlingen och Tekes, har sina rötter i oron för eventuella hinder för digitaliseringen i det finländska samhället och särskilt för den digitala omvälvningen av mediebranschen.

- Gamla arbets- och intäktsmodeller gäller inte längre. Vi behöver visioner och konkreta förslag på hur medievärlden ser ut i morgon och hurdana medietjänster de finländska konsumenterna vill använda i framtiden, säger minister Kiuru.

I finalen deltog totalt tjugo innovationer, av vilka nio hade lämnats in av privatpersoner eller lag och elva av företag.

Alla inlämnade arbeten bedömdes utifrån de kriterier som beskrivs i reglerna. Dessa var bland annat arbetets nyhetsvärde, användarorientering, genomförbarhet och marknadspotential samt eventuella besparingar och annan affärsmässig nytta som innovationen medför.

Alla tävlingsarbeten bedömdes av en förhandsjury. Efter detta överlämnades de till juryn. Enligt bedömningen hörde samtliga 20 finalister till den absoluta toppen i tävlingen.

Med hjälp av tävlingen ville ministeriet påskynda mediebranschens övergång till den digitala tidsåldern. Målet med tävlingen var att främja strukturomvandlingen inom mediebranschen och stödja skapandet och utvecklandet av nya, konkurrenskraftiga koncept för innehåll, service och lösningar i en digital verksamhetsmiljö.

Den sammanlagda prissumman var 220 000 euro. Priserna beviljas som statsbidrag som kan användas bland annat för vidareutveckling av tävlingsbidraget.

Ordförande i juryn var undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru. Medlemmar var professor (tf.) Ari Heinonen från Tammerfors universitet, ombudsmannen Helene Juhola från Viestintäalan tutkimussäätiö, redaktören Elina Lappalainen från tidningen Talouselämä, forskaren Johannes Koponen från Demos Helsinki, programchefen Minna Suutari från Tekes och Mikko-Pekka Hanski, en av Idean Ab:s grundare.

Twittra om tävlingen med hashtaggen #mediainnovaatio

Ytterligare information

Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676
Elina Thorström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2393