Sakernas internet behöver bredband

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2016 8.59 | Publicerad på svenska 1.6.2016 kl. 9.08
Nyhet
Kuvassa vas. Valdur Laid Sonera, Petri Aaltonen FiCom, Jarmo Matilainen Finnet-liitto, ministeri Anne Berner, Veli-Matti Mattila Elisa, Jukka Leinonen DNA (Kuva: LVM)
Kuvassa vas. Valdur Laid Sonera, Petri Aaltonen FiCom, Jarmo Matilainen Finnet-liitto, ministeri Anne Berner, Veli-Matti Mattila Elisa, Jukka Leinonen DNA (Kuva: LVM)

Sakernas internet kräver allt större kapacitet i kommunikationsnäten och ökad tillgänglighet till dem eftersom de olika enheterna är ständigt uppkopplade till nätet och till varandra. För att genomföra målet i regeringsprogrammet om sakernas internet har kommunikationsministeriet offentliggjort ett genomförandeprogram som främjar supersnabba och funktionssäkra förbindelser.

Avsikten är att genom programmet parallellt och balanserat främja fasta och trådlösa förbindelser. Dessutom är målet att underlätta byggandet av fasta bredbandsnät och påskynda det marknadsmässiga utbudet av förbindelser.

För att förenkla tillståndsprocesserna för utbyggnaden av fibernät utreds möjligheterna att i större utsträckning övergå till ett anmälningsförfarande för byggarbetet. Inom genomförandeprogrammet beaktas även det växande behovet av frekvensband reserverade för det trådlösa bredbandet.