Säkerheten viktig även i hastighetsbegränsade fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2017 10.00
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet klarlägger möjligheterna att ta i bruk hastighetsbegränsade personbilar samt konsekvenserna av detta.

- Hastighetsbegränsade personbilar kan med tanke på sin konstruktion erbjuda ett mer stabilt alternativ till mopedbilar och på så sätt ge ungdomar möjlighet att röra sig, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- Körrätt för personbil har av trafiksäkerhetsskäl begränsats till 18 års ålder, och därför måste det nationellt säkerställas att trafiksäkerhetsmålen inte äventyras genom att det t.ex. blir för lätt att trimma bilar, säger minister Anne Berner.

I de diskussioner som förts mellan ministeriet och kommissionen har man klarlagt möjligheterna att nationellt tillåta unga att köra hastighetsbegränsade personbilar. Utöver de fordonstekniska kraven ska även tillämpliga körkortsbestämmelser utredas. Kommissionär Elżbieta Bieńkowska, som har ansvar för EU:s inre marknad, är i sitt svar på ledamot Kyllönens fråga inne på samma linje.

Ministeriet utreder nu tillsammans med Trafiksäkerhetsverket Trafi alternativen för det praktiska genomförandet och i synnerhet konsekvenserna av olika alternativ. Som kommissionären betonade i sitt svar är det viktigt att hastighetsbegränsningen genomförs så att den är möjlig att övervaka i praktiken. Ministeriet klarlägger konsekvenserna även på ett mer omfattande plan för att säkerställa att trafiksäkerheten förbättras till följd av de eventuella ändringarna, att miljöskyddet beaktas och att ändringen inte leder till oönskade förändringar i de ungas möjligheter att röra sig.

Minister Berner anser att den modell som tillämpas i Sverige inte är den bästa lösningen för Finland, eftersom bestämmelserna i Sverige förutsätter betydande tekniska ändringar i fordon och den maximala hastigheten på fordonen konstruktionsmässigt är begränsat till 30 kilometer per timme.

"Vi strävar efter att finna en modern lösning som stöder de ungas möjligheter att röra sig och lämpar sig för Finlands förhållanden", konstaterar minister Berner.

Preliminära resultat om utredningsarbetet är att vänta i slutet av detta år.

Ytterligare information:

Erik Asplund, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2277