Saima kanal öppnas måndagen den 28 mars

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2022 12.35 | Publicerad på svenska 29.3.2022 kl. 12.16
Pressmeddelande
Saima kanal (Bild: Kommunikationsministeriet)
Saima kanal (Bild: Kommunikationsministeriet)

De kanalfullmäktiga för Saima kanal har beslutat att trafikperioden för Saima kanal ska inledas den 28 mars 2022 kl. 06.00.

De kanalfullmäktiga kommer årligen överens om seglingssäsongens längd på Saima kanal. Under seglingssäsongen är Saima kanal öppen för fartygstrafik dygnet runt.

De kanalfullmäktiga avtalar med ett protokoll om seglingssäsongens längd och den preliminära dag då trafikperioden ska inledas. Det exakta datumet för öppnandet preciseras enligt is- och väderförhållanden, och detta överenskoms genom de kanalfullmäktigas korrespondens.

Finlands kanalfullmäktig för Saima kanal är kanslichef Minna Kivimäki.

- Finland följer EU:s sanktionslinje, men sanktionerna gäller inte trafiken på Saima kanal, och följaktligen kan kanalen öppnas som normalt, säger Kivimäki.

Saima kanal är 43 kilometer lång. Nästan hälften av Saima kanal är belägen inom ett område som arrenderats av Ryssland.

Finlands och Rysslands kanalfullmäktige har kommit överens om att Saima kanal ska öppnas den 28 mars 2022. Isbrytarassistans för kanalen inleds dock inte då.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, tfn 0295 342 389, [email protected]

Juuso Kummala, sektordirektör, trafikledernas användning och information, Trafikledsverket, tfn 040 770 9905, [email protected]