Saima kanal öppnas den 2 maj

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2023 11.19 | Publicerad på svenska 28.4.2023 kl. 11.24
Pressmeddelande
Matkustajavene liikkuu Saimaan kanavalla
En passagerarbåt på Saima kanal (Bild: Kommunikationsministeriet)

De kanalfullmäktiga för Saima kanal har beslutat att sjöfartssäsongen för Saima kanal ska inledas den 2 maj 2023 och avslutas den 31 december 2023. 

Kanalfullmäktigena avtalar årligen med ett protokoll om sjöfartssäsongens längd och om den dag då trafikperioden ska inledas. Beslut i ärendet fattas i enlighet med arrendeavtalet för Saima kanal. Arrendeavtalet är ett internationell överenskommelse som riksdagen har godkänt.

Under sjöfartssäsongen är Saima kanal öppen för fartygstrafik dygnet runt. Sjöfartssäsongens begynnelse- och sluttid kan ändras i enlighet med hur isförhållandena utvecklas.

Finlands kanalfullmäktig för Saima kanal är kanslichef Minna Kivimäki.

Saima kanal är 43 kilometer lång. Nästan hälften av Saima kanal är belägen inom ett område som arrenderats av Ryssland. 

EU:s sanktioner mot Ryssland hindrar inte trafik på Saima kanal som sker i enlighet med sanktionsbestämmelserna.


Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0295 342 620, [email protected]