Rymdkupol landar på Narinken 17–21.8

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2012 12.44 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

I European Space Expos rymdkupol får man bekanta sig med olika rymdapplikationer och de vardagstjänster som de producerar. Utställningen bjuder på information för både vuxna och barn.

Rymdkupolen tar oss med på en resa till det europeiska satellitnavigationssystemet Galileo och presenterar flottan av fjärrkartläggningssatelliter (GMES). I det vardagliga livet används den information som satelliterna förmedlar inom till exempel navigering och uppföljning av miljöns tillstånd. Utöver de interaktiva infokioskerna utlovas även informationskvarter och frågetimmar dagligen.

Med tanke på små besökare har en del av utställningens innehåll utformats som animationer riktade till barn. Därtill får man varannan jämn timme tävla och testa sina färdigheter i spelet Angry Birds Space.

European Space Expo ska under de kommande tre åren ordnas i alla EU:s medlemsländer. Finland är det tredje landet som tar emot utställningen.

I Finland innehåller utställningen information från Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, Geodetiska institutet, VTT, TEKES och Rovio Entertainment Ltd under ledning av Kommunikationsministeriet.

Fritt inträde.