Rondseger till Finland i frågorna som gäller växthusgasutsläpp från sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2012 10.36 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Europeiska kommissionen meddelade den 1 oktober 2012 att den i början av nästa år lämnar ett förslag på obligatorisk uppföljning och rapportering av sjötrafikens bränsleförbrukning.Genom uppföljningen av bränsleförbrukningen tar EU timeout i skapandet av ett regionalt utsläppssystem.

Med uppföljningen vill kommissionen samla in faktiska uppgifter om bränsleförbrukningen och förbättra sina möjligheter att påverka i den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s debatt som gäller begränsning av växthusgasutsläppen.

Kommissionen hade ursprungligen för avsikt att lämna ett lagstiftningsförslag om EU:s regionala utsläppssystem för växthusgaser från sjötrafiken under 2012. På grund av misstankarna som riktats mot systemet och med anledning av arbetet som pågår i IMO beslutade kommissionen att föreslå uppföljning av bränsleförbrukningen innan det fattas mer omfattande beslut.