Risikko: Unga att utreda trafiksäkerhet bland unga

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2014 11.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Trafik- och kommunminister Paula Risikko kommer att sammankalla en regelbundet sammanträdande ungdomsgrupp för att komma på sätt att förbättra trafiksäkerheten bland unga.

Gruppen föreslås bestå av representanter för "fadderskolor" från olika håll i Finland, och gruppens arbete kunde användas i den pågående fullständiga omarbetningen av vägtrafiklagstiftningen.

Risikko offentliggjorde ärendet under en paneldiskussion med trafiktema vid SuomiAreena den 15 juli i Björneborg.

- Nu är det viktigt att lyssna på de unga. Målet är att ändra på hela kulturen omkring vårdslös körning och fortkörning, och för att nå detta mål behöver vi de ungas egna synpunkter. De är ju de bästa experterna på ungdomsvärlden, sammanfattar Risikko.

Enligt Risikko behövs det mer än sanktioner och promillegränser för att ändra på trafikkulturen. Man hoppas att ungdomarna bidrar med just denna synvinkel.

Målsättningen är att på olika håll i Finland utnämna "fadderskolor", som heltäckande omfattar olika åldersgrupper. Ungdomsgruppen består av representanter för dessa skolor. Skolorna väljs så att de representerar olika trafikmiljöer, från landsbygden ända till de största städerna.

- Trafiksäkerheten bland unga har också denna sommar figurerat dystert i rubrikerna. Därför ska vi fundera över om det finns något mer vi kan göra, eller något vi kan göra bättre, säger Risikko.

Cirka 260 personer dör årligen i trafiken i Finland, och statistiken över skadade uppgår till cirka 7100 personer. I proportion till folkmängden ligger Finland vid genomsnittet inom EU. Till exempel alla andra nordiska länder ligger bättre till än Finland då det kommer till trafiksäkerhet. I Finland dör nästan dubbelt fler unga, 15-20-åringar, i trafiken jämfört med de säkraste länderna.

Som bäst samlas också medborgarnas synpunkter in beträffande trafikregler och deras förnyande. Som en del av vägtrafiklagens totalreform finns det på Dinasikt.fi-webbplatsen en diskussion om trafikregler, med fyra olika teman: cykling, mopeder och motorcyklar, fordon samt (från och med augusti) fotgängare.

Skolor som är intresserade av att bli fadderskolor kan redan före höstterminens början ta kontakt på adressen [email protected]

Ytterligare information
Silja Ruokola, enhetschef, säkerhet och miljö på transportområdet, tfn 040 580 0894