Riksdagen godkände lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2009 15.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.51
Nyhet

Riksdagen godkände lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation i den andra behandlingen den 4 mars.

Med lagen vill man i vissa strikt avgränsade fall ge arbetsgivarna en möjlighet att hantera identifieringsuppgifter för e-postmeddelanden och nättrafik som sänts från någon av företagets datorer. Uppgifterna får användas då man har allvarligt skäl att misstänka att centrala företagshemligheter läcker ut eller att företaget åsamkas betydande skada.

Första behandlingen av lagpropositionen (RP 48/2008) i riksdagen inleddes den 24 februari 2009 och om innehållet i lagen röstades den 25 februari. Vid första behandlingen godkände riksdagen innehållet i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Andra behandlingen av lagen inleddes den 3 mars och godkännande röstades den 4 mars.

Regeringen lämnade en proposition om komplettering av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation den 24 april 2008.