Riitta Tiuraniemi ny styrelseordförande för Finavia

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2015 10.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Riitta Tiuraniemi (foto DNA)
Riitta Tiuraniemi (foto DNA)

Diplomingenjör Riitta Tiuraniemi (52) har utnämnts till styrelseordförande för Finavia Abp vid en extraordinär bolagsstämma den 14 januari 2015.

- Det gläder mig att Riitta Tiuraniemi tar över ledningen av Finavias styrelse. Hon är en erfaren och energisk ledare med ett digert bagage som utvecklare av tjänsteinriktad affärsverksamhet, konstaterar trafik- och kommunminister Paula Risikko.

- Finavia är en av statens viktigaste tjänstebolag. De tjänster bolaget tillhandahåller flygplatser, passagerare och flygtrafiktjänster möjliggör en smidig flygtrafik och bidrar till att säkra Finlands konkurrenskraft. Det är viktigt att bolagets styrelse leds av ett verkligt proffs inom tjänsteinriktad affärsverksamhet, säger Risikko.

Finavia Abp driver och utvecklar flygplatsnätet och flygtrafiktjänstsystemet i Finland för den civila och militära luftfartens behov och tillhandahåller flygtrafiktjänster i Finlands luftrum. Kommunikationsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning.