Revideringen av lotsningslagen inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2021 10.04 | Publicerad på svenska 1.4.2021 kl. 11.49
Pressmeddelande
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har startat arbetet med att revidera lotsningslagen. Målet är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft vid ingången av 2023.

Behovet av att revidera lagen har kommit från aktörerna inom branschen. Den gällande lotsningslagen anses vara mångtydig och delvis inkonsekvent. Lagen behöver förtydligas och uppdateras så att den bättre motsvarar de nuvarande behoven. Det önskas särskilt ändringar i bestämmelserna om behörighetsbrev och utbildning för lotsar.

Dessutom har coronapandemin visat att det finns ett behov av att undersöka permanenta undantagsmöjligheter för att kunna förbereda sig på framtida exceptionella situationer, till exempel genom bestämmelser som ger myndigheterna tillräckliga möjligheter att reagera.

I revideringsprojektet ser man över möjligheterna att uppdatera lagen också till övriga delar så att den ska motsvara de förändrade behoven inom branschen.

Lagändringen bereds i nära samarbete med aktörerna och experterna inom branschen. Avsikten är att ändringsförslagen ska överlämnas till riksdagen för behandling hösten 2022.

Ytterligare information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175