Regeringen: staten bör också i fortsättningen ha ensamrätt till lotsning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2009 14.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Regeringen föreslår att Lotsverket också i fortsättningen behåller ensamrätten till lotsning. Dessutom föreslås att engelska godkänns som språk vid linjelotsning vid sidan av finska och svenska från början av juli 2011. Regeringen beslutade om innehållet i en proposition om ändring av lotsningslagen den 29 oktober.

Med lagändringen föreslår regeringen att det på Finlands territorialvatten i fortsättningen blir straffbart att anlita andra än Lotsverkets lotsar. En öppning av lotsningsverksamheten för konkurrens skulle försvåra tillgången på lotsningstjänster och förorsaka risksituationer i trafiken till sjöss. Då lotsningsverksamheten förblir en ensamrätt för staten kan man också säkra att det på Saimen och i Bottenviken finns tillgång till lotsningstjänster till rimligt pris även i fortsättningen.

Genom att vid linjelotsning godkänna engelska som tredje officiellt språk vid sidan av finska och svenska vill regeringen göra språkpraxisen vid lotsning klarare.