Regeringen har dragit riktlinjer för framtiden för elektronisk media

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2012 12.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Regeringen har den 26 september 2012 godkänt det kommunikationspolitiska program om elektronisk media som överlämnades till riksdagen i form av en redogörelse. Redogörelsen tar bl.a. ställning till beviljande av koncessioner, användning av frekvenser och krav på innehållet i programutbudet. En tillräckligt lång övergångsperiod för att helt övergå från antenntelevision till högupplösningsteknik föreslås.

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru är nöjd med slutresultatet.
- Vid utarbetningen av redogörelsen har alla framtida förutsättningar för aktörer inom elektronisk media samt konsumenternas behov beaktats.

I redogörelsen föreslås att man med nuvarande standardmottagare kan ta del av samtliga televisionskanaler som kan tas emot fritt fram till 2026 i två kanalknippen. Regeringen uppskattar att det andra kanalknippet överförs till högupplösningsteknik senast 2020. För att säkerställa att övergången till högupplösningsteknik genomförs kontrollerat och effektivt tillsätter trafik- och kommunikationsministeriet en arbetsgrupp på bred bas som ska förbereda en detaljerad övergångsplan och en tidtabell fram till sommaren 2013. Arbetsgruppen uppskattar också att den verkliga tidpunkten för övergången till högupplösningssändningar i större utsträckning kommer att äga rum senast 2016.