Regeringen håller fast vid målet om hastighet för bredbandsförbindelser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2012 13.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.28
Nyhet

Regeringen har fattat ett principbeslut där riktlinjerna för utvecklingen av både vanliga och supersnabba internetförbindelser dras upp. Målet om att alla i Finland ska ha tillgång till bredbandsförbindelser med en hastighet på upp till 100 megabit per sekund (Mbit/s) före utgången av år 2015 fortsätter enligt principbeslutet att gälla under hela valperioden. Supersnabba bredbandsuppkopplingar på 100 Mbit/s ska finnas på högst två kilometers avstånd från permanenta bostäder före utgången av år 2015.

För att främja utbud och efterfrågan på bredbandsförbindelser i områden där marknadsvillkor råder uppgörs ett åtgärdsprogram före utgången av år 2012. Det offentligt stödda bredbandsprojektet i glesbygdsområden fortsätter, men ny flexibilitet söks i projektfinansieringen.

Regeringen vill också främja en kostnadseffektiv utbyggnad av bredbandet. Därför revideras landsvägslagen, banlagen och lagen om enskilda vägar så att bredbandskablarna i fortsättningen kan integreras i trafikinfrastrukturen på det sätt som är förmånligast med tanke på helheten.

Hastigheten för sådana bredbandsförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna är tills vidare oförändrad, men en höjning av hastigheten till 10 Mbit/s utreds. För närvarande har en vanlig bredbandsförbindelse som hör till de samhällsomfattande tjänsterna en hastighet på 1 Mbit/s.