Regeringen gav ett förhandsbeslut om ett företagsarrangemang inom den kommersiella radioverksamheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2015 14.11 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Regeringen gav den 3 december 2015 ett förhandsbeslut om ett företagsarrangemang som gäller affärsverksamhet inom radiobranschen. Enligt förhandsbeslutet får företaget Suomen Uutisradio Oy, som ägs av MTV Ab, överföra sin radioaffärsverksamhet, alltså radiokanalen Nova, och företagets programkoncession till Bauer Media.

Regeringen ansåg att företagsaffären inte leder till en koncentration av programutbudet på radiomarknaden, utan att det sammantagna programutbudet även efter ändringen av bestämmanderätten kan anses vara mångsidigt.