Regeringen gav ett förhandsbeslut om ett företagsarrangemang inom den kommersiella radioverksamheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2015 13.51 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Regeringen gav den 3 december 2015 ett förhandsbeslut om ett företagsarrangemang som gäller affärsverksamhet inom radiobranschen. Enligt förhandsbeslutet får företaget Suomen Uutisradio Oy, som ägs av MTV Ab, överföra sin radioaffärsverksamhet, alltså radiokanalen Nova, och företagets programkoncession till Bauer Media.

Regeringen ansåg att företagsaffären inte leder till en koncentration av programutbudet på radiomarknaden, utan att det sammantagna programutbudet även efter ändringen av bestämmanderätten kan anses vara mångsidigt.

Suomen Uutisradio Oy och Nova hör till MTV Ab som ägs av det svenska bolaget Bonnier AB. Tyska Bauer Media hör till de ledande kommersiella radioaktörerna i Europa.

Ytterligare information

Päivi Antikainen, kommunikationsråd, [email protected], tfn 0295 34 2101, Twitter @PaiviAntikainen
Mirka Meres-Wuori, konsultativ tjänsteman [email protected], tfn 0295 34 2595