Regeringen föreslår stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 13.45 | Publicerad på svenska 22.10.2020 kl. 16.25
Pressmeddelande
Tankstation för gas (Foto: Mika Pakarinen Keksi / LVM)
Tankstation för gas (Foto: Mika Pakarinen Keksi / LVM)

Regeringen föreslår ett stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar. Det föreslås att stödet ska beviljas för köp eller långvarig hyrning av nya lastbilar som väger minst 16 ton.

Med stödet kan tunga vägfordon förnyas och användningen av gas i stället för bensin och diesel ökas, vilket minskar växthusgasutsläppen från den tunga trafiken.

- Vi föreslår nu för första gången stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar. Anskaffningsstödet är en av åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter och målet är att sporra den tunga trafikens övergång till utsläppsfri trafik. Stödet gör det mer lockande att skaffa klimatvänliga fordon. Infrastrukturen för tankning av gas kommer också att utvidgas när efterfrågan ökar, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Stöd beviljas till ett belopp av 12 000 euro för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas och till ett belopp av 5 000 euro för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas. Sökanden kan få stöd för högst fem fordon. Erhållandet av stöd kommer att förutsätta en registrering av fordonet i Finland och att fordonet ska vara registrerat i ett år efter beviljandet av stödet. För beviljandet av anskaffningsstöd reserveras ett anslag på en miljon euro i den sjunde tilläggsbudgeten.

Syftet med stödet är att främja användningen av gas i den tunga trafiken. Av utsläppen från inrikestrafiken uppkommer 90 procent i vägtrafiken. Av utsläppen i vägtrafiken kommer cirka 55 procent från personbilar och cirka 33 procent från tunga fordon. Enligt regeringsprogrammet ska utsläppen från trafiken halveras fram till 2030.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Lagen avses träda i kraft den 1 december 2020. Enligt förslaget ska staten betala stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar under tiden 1.12.2020-31.12.2022. Understödet ska beviljas och övervakas av Transport- och kommunikationsverket.

Andra stödformer bedöms i färdplanen för fossilfria transporter som ska sändas på remiss i slutet av 2020.

Ytterligare information

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Eleonoora Eilittä, konsultativ tjänsteman, tfn 050 309 9189, eleonoora.eilitta(at)lvm.fi, Twitter @EleonooraE