Regeringen föreslår grundandet av ett transportsekretariat för den Nordliga dimensionen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2010 14.36 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner undertecknandet av ett avtal om att grunda ett sekretariat för transport- och logistiksamarbete inom ramen för den Nordliga dimensionen. Sekretariatets uppgift är att sköta administrativa och tekniska uppgifter för att utveckla transport- och logistiksamarbetet i de nordliga regionerna.

Regeringen behandlade ärendet vid sitt möte den 30 september.

Sekretariatet grundas i anslutning till Nordiska investeringsbanken i Helsingfors. Finland deltar i kostnaderna för sekretariatet tillsammans med de andra avtalsparterna.

De stater som undertecknat avtalet är alla de andra nordiska länderna förutom Island, samt Estland, Litauen, Polen, Ryssland, Tyskland och Vitryssland.