Regeringen föreslår en temporär lag om skrotningspremie för personbilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 14.15 | Publicerad på svenska 30.10.2020 kl. 9.21
Pressmeddelande
Instrumentbräda av en gammal bil (Foto: Shutterstock)
Instrumentbräda av en gammal bil (Foto: Shutterstock)

Regeringen har lagt fram ett förslag till en temporär lag om skrotningspremie för personbilar. Privatpersoner ska beviljas skrotningspremie för att ersätta en gammal skrotningsfärdig bil med en ny bil, elcykel eller kollektivtrafik från och med den 1 december 2020.

Staten kommer att betala en skrotningspremie på 1 000-2 000 euro beroende på drivkraften i den bil som anskaffas. Skrotningspremien kan också användas för anskaffning av nya elcyklar, periodbiljetter för kollektivtrafiken eller mobilitetstjänster som inbegriper reserätt i kollektivtrafiken, varvid premien är högst 1000 euro. För skrotningspremien har det reserverats åtta miljoner euro i den sjunde tilläggsbudgeten.

- Skrotningspremien hör till de första åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter. Då andelen bilar med nollutsläpp och bilar med låga utsläpp ökar, minskar trafikutsläppen. Premien främjar också cykling och användningen av kollektivtrafik samt kombinationer av olika transporttjänster, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Den nya personbil som skaffas i stället ska vara en gasbil, en flexfuelbil dvs. en på höginblandad etanol driven bil, en renodlad elbil, en laddhybridbil vars koldioxidutsläpp är högst 95 gram per kilometer, eller någon annan bil vars koldioxidutsläpp är högst 120 gram per kilometer. Den skrotningsfärdiga bilen ska vara minst tio år gammal. Skrotningspremie kan man få endast en gång under en stödperiod och den beviljas endast privatpersoner. Under 2020 har knappt 20 procent av personbilarna som registrerats första gången varit sådana att de skulle berättiga till den föreslagna skrotningspremien på 2 000 euro.

Trafiken producerar cirka en femtedel av alla växthusgasutsläpp i Finland och cirka 40 procent av utsläppen inom den s.k. ansvarsfördelningssektorn. Finland har förbundit sig att före 2030 halvera utsläppen från trafiken och transporterna jämfört med nivån 2005.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Lagen avses träda i kraft den 1 december 2020. Staten betalar ut stödet under tiden 1.12.2020-31.3.2022. Ansökan ska dock lämnas in till Transport- och kommunikationsverket senast den 31 december 2021. Kommunikationsministeriet kommer att ansvara för beviljandet av stödet och för övervakningen av det.

De andra stödformerna utvärderas i färdplanen för fossilfria transporter som ska sändas på remiss i slutet av 2020.

Ytterligare information

Intervjuförfrågningar i fråga om minister Timo Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(at)lvm.fi

Eleonoora Eilittä, konsultativ tjänsteman, tfn 050 309 9189, eleonoora.eilitta(at)lvm.fi, Twitter @EleonooraE