Regeringen föreslår en reform av postlagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2010 14.29 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Förnyandet av postlagstiftningen går vidare. Regeringen godkände den 21 oktober innehållet i ett förslag till postlag. Med den nya postlagen verkställs de ändringar i den inhemska lagstiftningen som behövs på grund av att Europeiska unionens postdirektiv har förnyats. Dessutom förnyas lagstiftningen så att den motsvarar ändringarna i verksamhetsmiljön.

Det centrala i direktivet och i propositionen till postlag är att de grundläggande posttjänsterna tryggas riksomfattande såväl på landsbygden som i städerna. Post delas också i fortsättningen ut fem dagar i veckan. Skyldigheten till utdelning fem dagar i veckan gäller det postföretag som ålagts att tillhandahålla den samhällsomfattande tjänsten.