Regeringen föreslår att anskaffningsstödet för elbilar och konverteringsstöden för personbilar förlängs till december

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 14.59 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 14.58
Pressmeddelande
Foto: Mika Pakarinen, Keksi / KM
Foto: Mika Pakarinen, Keksi / KM

Den 7 oktober 2021 överlämnade regeringen ett lagförslag till riksdagen genom vilket anskaffningsstödet för elbilar och stödet för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift ska förlängas med en månad, dvs. fram till den 31 december 2021.

För närvarande tillämpas lagen på anskaffnings- och konverteringsstöd som har sökts senast den 30 november 2021. Regeringens mål är att säkerställa att hushållen kan ansöka om anskaffningsstöd och konverteringsstöd också under december 2021. Med hjälp av anskaffningsstödet och konverteringsstödet moderniseras fordonsparken så att den blir utsläppssnålare, vilket minskar växthusgasutsläppen från trafik- och transportbranschen. Finansieringen av stöden ska behandlas i samband med den fjärde tilläggsbudgeten för 2021.

Den temporära lagen om anskaffningsstöd trädde i kraft den 1 januari 2018. Ett anslag om sammanlagt 24 miljoner euro har budgeterats för anskaffnings- och konverteringsstöd för personbilar åren 2018-2021. Av anslaget hade cirka 13 miljoner euro blivit oanvänt fram till den 13 september 2021. Den som köper eller långtidshyr en ny elbil kan få upp till 2 000 euro i statligt anskaffningsstöd. Konverteringsstödet uppgår till 1 000 euro när en bensin- eller dieseldriven personbil gaskonverteras och till 200 euro när en bil etanolkonverteras.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 december 2021 och den är en del av genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter.

Dessutom bereder man vid kommunikationsministeriet en annan regeringsproposition genom vilken de nuvarande anskaffnings- och konverteringsstöden ska fortsätta. I lagprojektet bereds också nya stöd, det vill säga anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar och anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar. Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 10 oktober 2021. Det avses bli behandlat i samband med den kompletterande budgeten för 2022 i slutet av 2021. 

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)gov.fi

Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 0295 342 182, kommunikationsministeriet, tfn pinja.oksanen(a)gov.fi