Regeringen föreslår ändringar i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2010 13.27 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten. Systemet för inspektion av utländska fartyg föreslås bli ändrat så, att inspektionerna i första hand riktar sig på fartyg som är förbundna med en stor säkerhetsrisk.

Inspektionssystemet ska också göras effektivare och fartyg som upprepade gånger bryter mot reglerna ska i sista hand bestående kunna hindras att gå i hamn i EU och i länder som undertecknat samförståndsavtalet från Paris. De som drar nytta av det nya inspektionssystemet är de bolag som har sett till att deras fartyg uppfyller de internationella ålägganden som ställs på dem.

Målsättningen är att minska trafikeringen med fartyg i dåligt skick på EU:s vatten. På så sätt minskar den risk fartygen förorsakar både trafiken till sjöss och havsmiljön.

Med propositionen verkställs direktivet om hamnstatskontroll av fartyg. Direktivet är en del av Europeiska unionens så kallade tredje sjösäkerhetspaket.

Regeringen beslutade om innehållet i lagpropositionen torsdagen den 14 oktober. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2011.

Ytterligare information
regeringsrådet Anna Sotaniemi, tfn 09 160 28491 och 040 572 0166