Regeringen beslöt att auktionera ut frekvenserna i 800 MHz-bandet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2012 13.21 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Koncessioner för det mobila bredbandsnätet på frekvensbandet 800 megahertz beviljas genom auktion.

Auktionen omfattar frekvenser för sammanlagt 2x30 megahertz, och de auktioneras ut i frekvensbandspar på 2x5 megahertz. Frekvenserna får ett utgångspris som ger staten intäkter på minst 100 miljoner euro genom auktionen.

Regeringen fattade ett principbeslut i frågan den 29 mars.

Målet med auktionen är bland annat att utöka tillgången till mobilt bredband i synnerhet utanför tätorterna och att göra det möjligt att snabbt ta i bruk ett riksomfattande mobilt bredbandsnät. Dessutom vill man främja en effektiv användning av frekvenserna på marknadens villkor.

Enligt bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru är beslutet historiskt.

- I och med detta beslut blir Finland återigen ett av de ledande länderna i världen när det gäller att tillämpa den nyaste tekniken i mobiltrafiken. Auktionen möjliggör genuin konkurrens om frekvenserna och gynnar i sista hand konsumenterna, konstaterar Kiuru.

Enligt Kiuru innebär den förestående utbyggnaden av fjärde generationens mobilnät att den trådlösa användningen av internettjänster nu kan komma igång på allvar.

- Det stränga kravet på täckning garanterar att de trådlösa tjänsterna kan användas i hela landet några år efter att de nya frekvenserna tagits i bruk, säger Kiuru.

De lagändringar som krävs genomförs så att auktionen kan anordnas senast 2013. Med undantag av provauktionen 2009 har koncessionerna i Finland beviljats genom en så kallad skönhetstävling.

Koncessionerna auktioneras ut i frekvensbandspar av storleken 2x5 megahertz så att ett företag kan få tillgång till frekvenser för högst 2x15 megahertz. Operatörerna får därmed tillgång till ett tillräckligt brett frekvensband, som gör det möjligt att erbjuda trådlösa förbindelser på upp till 26 Mbps.

- Detta ger oss också tillfälle att se över möjligheten att i framtiden höja den nuvarande minimihastigheten på 1 Mbps i bredbandsförbindelser som tillhandahålls som samhällsomfattande tjänst, tillägger Kiuru.

Användningen av det frekvensområde som auktioneras ut för annat än mobilt bredband upphör före utgången av 2013. För trådlösa mikrofoner som använder frekvensbandet 800 megahertz har redan tidigare anvisats ersättande frekvenser.

Regeringens frekvenspolitiska principbeslut gäller mobilteleverksamhet. Lösningar som gäller televisionsverksamhetens framtid kommer att utvärderas i det kommunikationspolitiska program för elektroniska medier som skrivits in i regeringsprogrammet.

Ytterligare information

Kalervo Haverinen, specialmedarbetare, 050 331 6914
Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, 050 344 3400
Kaisa Laitinen, konsultativ tjänsteman, 040 772 7643