Regeringen: 3,24 miljarder euro för KM 2017

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2016 14.09 | Publicerad på svenska 15.9.2016 kl. 14.13
Nyhet
Mynt (Foto: Rodeo)
Mynt (Foto: Rodeo)

Regeringen föreslår ett anslag på 3,24 miljarder euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för år 2017.

Enligt förslaget anvisas 1 919 miljoner euro till trafiknäten, 57,7 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 209,2 miljoner euro till stöd för trafiken och upphandling av trafiktjänster, 519 miljoner euro till kommunikationstjänster och kommunikationsnät och stöd för kommunikation, 485,2 miljoner euro till förvaltning och gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 45,2 miljoner euro till tjänster som gäller väder, hav och klimat.

För underhåll av trafiknätet, alltså bastrafikledshållning, föreslås 1 279 miljoner euro och för utveckling av trafiknätet, anskaffningar av och ersättningar för mark- och vattenområden 469 miljoner euro. Av anslaget för bastrafikledshållningen anvisas 304 miljoner euro till att minska underhållsskulden.

År 2017 inleds följande fyra nya utvecklingsprojekt: riksväg 4 Uleåborg-Kemi (125 miljoner euro), riksväg 5 S:t Michel-Juva (121 miljoner euro), riksväg 12 på ringvägen söder om Lahtis (198 miljoner euro) samt banavsnittet Luumäki-Imatra och därifrån vidare till ryska gränsen (165 miljoner euro).

Enligt förslaget är anslaget för att köpa trafiktjänster och stödja trafiken totalt 209,6 miljoner euro.

Av det föreslagna anslaget på 519 miljoner euro för att stödja kommunikation anvisas 508 miljoner euro till att täcka kostnader för Rundradions (Yles) allmännyttiga tjänster (public service).