Reformer i övervakningen av den sociala lagstiftningen om tung yrkestrafik och i arbetsfördelningen mellan myndigheter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 13.20 | Publicerad på svenska 27.4.2022 kl. 9.19
Pressmeddelande
(Bild: Lasse Ansaharju / Shutterstock)
(Bild: Lasse Ansaharju / Shutterstock)

Statsrådet utfärdade en förordning om övervakning av den sociala lagstiftningen om vägtransporter och om arbetsfördelningen mellan myndigheterna den 13 april 2022. Förordningen träder i kraft den 18 april 2022. Genom förordningen harmoniseras övervakningen av den sociala lagstiftningen om vägtransporter med EU-lagstiftningen och stärks arbetsfördelningen mellan de behöriga myndigheterna.

I fortsättningen övervakas förare, företag och fordon som omfattas av tillämpningsområdet för kör- och vilotidsförordningen och färdskrivarförordningen på vägarna och i företagen i enlighet med förordningen. Bakgrunden till detta är målet att förebygga olyckor som orsakas av trötthet hos föraren.

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet övervakar på vägar och arbetarskyddsmyndigheten i företag att lagstiftningen följs. Trafik- och kommunikationsverket har till uppgift att förse övervakningsmyndigheterna med riskklassificeringsinformation för utförandet av riskbaserad tillsyn över företag.

Arbetarskyddsmyndigheten utsågs att samordna den nationella tillsynsstrategin och kontakterna med de behöriga myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater.

EU:s rörlighetspaket ligger bakom

De sociala bestämmelserna och marknadsbestämmelserna som gäller vägtransporter inom EU:s rörlighetspaket offentliggjordes i juli 2020. För det nationella genomförandet av paketet lämnade regeringen en proposition som trädde i kraft den 1 februari 2022. Den nu utfärdade statsrådsförordningen kompletterar det nationella genomförandet av EU:s rörlighetspaket när det gäller tillsyn.

Vad händer härnäst?

Förordningen träder i kraft den 18 april 2022. Den nationella tillsynsstrategin ska överlämnas till Europeiska kommissionen senast den 21 augusti 2022.

Ytterligare information

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, tfn 050 470 7708, veli-matti.syrjanen(a)gov.fi

Pyry Takala, enhetsdirektör, tfn 050 911 7627, pyry.takala(a)gov.fi