Reformen av lagen om enskilda vägar stödjer utvecklingen och underhållet av vägnätet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 14.02
Nyhet
Enskild väg och ett hus (Foto: LVM)
Enskild väg och ett hus (Foto: LVM)

Lagen om enskilda vägar, som härstammar från 1963, reformeras så att den motsvarar dagens behov. Syftet med reformen är att skapa förutsättningar för att utveckla och underhålla nätet av enskilda vägar. Största delen av vägarna i Finland är enskilda vägar.

De viktigaste ändringarna i lagförslaget gäller vägdelägarnas ökade beslutanderätt, överföringen av uppgifter från kommunernas vägnämnder till andra aktörer samt kriterierna och fördelningssättet för statsunderstöd till enskilda vägar. Genom lagreformen förtydligas dessutom ansvarsfördelningen mellan olika aktörer när det gäller att anlägga och underhålla enskilda vägar samt att färdas på dem. Det blir också möjligt för kommuner, landskap och staten att vara vägdelägare.

- Nu sker den uppdatering av lagen om enskilda vägar som vi har väntat på. Reformen bidrar till ny näringsverksamhet och tryggar en smidig logistik i näringslivet. Samtidigt ger reformen dem som bor vid enskilda vägar bättre förutsättningar att röra sig, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar den 19 oktober. Genom propositionen genomförs regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering och minskas kommunernas uppgifter. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.