Reformen av körkortsutbildningen har inletts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2016 13.21 | Publicerad på svenska 19.10.2016 kl. 13.25
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har inlett en reform av körkortsutbildningen. Ett syfte med reformen är att möjliggöra alternativa utbildningsmetoder och att lätta på regleringen. Ett ytterligare syfte är att sänka kostnaderna för körkort. Reformen gäller andra körkortskategorier än de som ger rätt att köra lastbil och buss.

Den nuvarande modellen för att avlägga körkort baserar sig på färdigheter som förvärvats genom formbunden undervisning enligt en läroplan och på kunnande som visats genom förarexamen. Undervisning med undervisningstillstånd ska också följa läroplanen. Ingen annan utbildning och ingen utbildning som ordnats på något annat sätt kan användas som grund för att få körkort.

- Den strikta regleringen av körkortsutbildningen i Finland har blivit ett hinder för att ta i bruk nya undervisnings- och inlärningsmetoder. En lagreform öppnar möjligheter för individuella studier, användning av tillgänglig information och utnyttjande av digitaliseringen, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Man ska fritt kunna välja hur man skaffar de kunskaper och färdigheter som krävs för körkort genom att använda t.ex. olika digitala undervisnings- och inlärningsmetoder. På det här sättet kan man även påverka körkortets pris, eftersom största delen av priset för närvarande utgörs av kostnader för undervisningen.

- Att skaffa sig ett B-körkort kostar i genomsnitt ca 2 000 euro i Finland. Genom reformen vill man ge fler alternativ att avlägga körkort. Teori- och körprovet ska avläggas också i fortsättningen, men i stället för att undervisningen i klassrummet ska vara obligatorisk vill man göra undervisnings- och inlärningsmetoderna flexiblare, säger Berner.

I och med reformen blir körkortsutbildningen examensbaserad eftersom det ska föreskrivas om examen i stället för om undervisningen.

De planerade lagstiftningsändringarna stöder regeringens mål att avveckla normer.

Ministeriet har sänt en omfattande bakgrundspromemoria på remiss. I promemorian beskrivs reformens syften, den nuvarande lagstiftningen och internationella exempel.

Med hjälp av remissbehandlingen kartläggs intressentgruppernas synpunkter på undervisningen, övningskörningarna, examina och andra bestämmelser om körkort. Remisstiden går ut den 18 november 2016.

Ytterligare information

Sabina Lindström, chef för enheten för grundläggande tjänster, tfn 040 527 6103

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 040 716 4140

Anne Berner