Rapporten betonar sportflygarnas ansvar för säkerhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2014 11.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.36
Nyhet

Trafiksäkerhetsverket Trafi har på uppdrag av Kommunikationsministeriet utrett riskerna med sportflyg. I rapporten betonas sportflygarnas ansvar för sin egen säkerhet. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport åt trafik- och kommunminister Paula Risikko den 29 oktober.

Utredningen innehåller 41 rekommendationer till åtgärder för att öka säkerheten inom sportflyget. En del av dem vidarebearbetas redan.

Av utredningen framgår det att de största riskerna inom sportflyg är bristande beslutsförmåga, otillräckliga flygförberedelser, okunskap om de egna gränserna och en överoptimistisk tilltro till den egna förmågan. Exempel på risksituationer är att man beger sig på flygning oavsett dåliga eller försämrande väderförhållanden.

Arbetsgruppen som bestod av luftfartsexperter och företrädare för myndigheter önskar att det omfattande utredningsmaterialet ska förse sportflygarna med nyttiga fakta för deras fortsatta säkerhetsarbete. Utredningen baserar sig i stort på en förfrågan och gruppdiskussioner bland sportflygare.