Propositionen om ändring av lagen om farledsavgift på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 16.20 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 14.14
Pressmeddelande
Kaksi rahtialusta merellä
Fraktfartyg i Nordsjö hamn (Bild: Mika Pakarinen, Keksi)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift. 

Avsikten är att farledsavgiftens priser per enhet höjs från och med den 1 januari 2025 utan att grunderna för farledsavgiften ändras i övrigt. Den ledning för att stödja en fungerande åretrunttrafik som omfattas av farledsavgiften ändras inte.

Vid ramförhandlingarna den 16 april 2024 fastställde statsminister Petteri Orpos regering att den temporära halveringen av farledsavgiften ska upphöra den 31 december 2024 och att farledsavgifterna tas ut till fullt belopp från och med den 1 januari 2025. Åtgärden hänför sig till balanseringen av de offentliga finanserna.

Den farledsavgift som med stöd av lagen om farledsavgift tas ut av fartyg som bedriver handelssjöfart på Finlands territorialvatten har temporärt varit halverad sedan 2015.

Farledsavgiften tas ut av Tullen.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut den 31 juli 2024. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på tjänsten utlåtande.fi eller via e-post på adressen [email protected]. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Lagförslaget ska föredras för statsrådet hösten 2024 i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2025.

Mer information:

Juha Tervonen, ledande sakkunnig, tfn  0295 342 070 [email protected] (13.6-3.7.20204)
Johanna Särkijärvi, enhetsdirektör, tfn 0295 342 024 [email protected] (4-5.7.2024)
Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 010 [email protected] (8-12.7.2024)
Konsta Luukka, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 084 [email protected] (15-31.7.2024)